fb linkedin Newsletter

Zmiany w Regulacjach i Prawie Świata Telekomunikacji i Mediów

Warszawa – 10 października, 2013—Konferencja Zmiany w Regulacjach i Prawie Świata Telekomunikacji i Mediów jest cyklicznym spotkaniem przedstawicieli branży telekomunikacyjnej. Zaproszeni goście reprezentują kluczowe instytucje sektora telekomunikacyjnego oraz są reprezentantami kluczowych firm z branży. W czasie dyskusji debatują o kierunkach i konsekwencjach zmian w Prawie Telekomunikacyjnym.

W tegorocznym panelu dyskusyjnym nie zabrakło Radcy Prawnego z Acxiom – Michała Kaczorowskiego. Oprócz Michała Kaczorowskiego w dyskusji wzięli udział m.in.: dr Wojciech Rafał Wiewiórowski (GIODO), Mariusz Grzesiuk, Dyrektor Działu Prawnego, Onet.pl; Mec.Emil Zubelewicz, Orange Polska, Jarosław Mojsiejuk, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, Cyfrowy Polsat.

Panel dotyczył praktycznego wykorzystania „Big Data” z punktu widzenia następujących branż: telekomunikacja, media, Internet, marketing

W pierwszym wejściu paneliści skoncentrowali się na opisaniu zjawiska „Big Data” w poszczególnych firmach, bez wchodzenia w problematykę prawną. Chodziło w szczególności o:

  • skalę przetwarzanych danych,
  • różne źródła ich pozyskiwania,
  • wykorzystywanie danych dla różnych procesów biznesowych w swoich firmach (np. scoring, CRM, analityka predykcyjna etc.)
  • ewentualne inne korzyści z Big Data. 

Ciekawe w dyskusji było zestawienie doświadczeń polskich przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają wykorzystywać Big Data (głównie marketing i optymalizacja usług), w swojej działalności i naszych globalnych praktyk, gdzie Big Data w Acxiom nie są nowością. Takie „uczenie się tematu”, próba dokładnego zrozumienia zagadnień Big Data, towarzyszyły całej dyskusji. Paneliści zgodzili się, że Big Data to nie tylko dane osobowe, ale większość panelistów i tak koncentrowała się na tym aspekcie. Radca Prawny z Acxiom, Michal Kaczorowski zwrócił uwagę na konieczność zbudowania przemyślanego sposobu wykorzystania Big Data, tak żeby nie gromadzić faktycznie niepotrzebnych informacji, a koncentrować się jedynie na wartościowych, z punktu widzenia biznesu, danych.

Następnie Minister Wiewiórowski (GIODO) dokonał „zmapowania” różnych stanów faktycznych związanych z Big Data na problematykę prawną (m.in. klasyfikacja profili, zasady dopuszczalnego profilowania, konieczność dostępu do danych celem ich weryfikacji, anonimizacja danych etc.).

W drugiej części paneliści przedstawiali sposoby podejścia prawnego w firmach do przetwarzania danych w związku z „Big Data”, a także dostrzeżonych problemów praktycznych w stosowaniu dotychczas obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. o wskazanie sposobów eliminacji ryzyk prawnych związanych z wykorzystywaniem Big Data (np. pełna informacja na temat celów i zakresu przetwarzania danych, logiki stojącej za ich analizą oraz możliwych konsekwencji z perspektywy klienta, możliwość cofania zgody, zasady pozwalające na aktualizację niepoprawnych merytorycznie danych etc.)

Poza Michałem Kaczorowskim, również inni paneliści wskazywali na trudności związane ze zbieraniem wyraźnych zgód, mimo, że nawet Minister Wiewiórowski podkreślił, że wszystkie z dostępnych przesłanek przetwarzania danych mają zastosowanie do Big Data. Przedstawiciel Acxiom natomiast wskazał na ograniczenie przetwarzania danych co do celu.

(za Acxiom Polska)

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne