fb linkedin Newsletter

X edycja konferencji "Rynek usług pocztowych w Polsce"

17 września br. w Warszawie odbędzie się konferencja „Rynek usług pocztowych w Polsce 2014”, największe wydarzenie konferencyjne dla sektora usług pocztowych, kurierskich, kolporterskich i dystrybucyjnych w Polsce, które aspiruje do miana największej konferencji pocztowej w Europie Środkowej.


W tym roku wystąpienie otwierające konferencję wygłosi Pani Małgorzata Olszewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odpowiedzialna za rynek pocztowy i sprawująca nadzór właścicielski nad Pocztą Polską.

Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego SMB objęło patronat nad konferencją. Pan Jacek Barankiewicz, Wiceprezes Zarządu SMB weźmie udział w panelu dyskusyjnym na temat: „Liberalizacja, cyfryzacja, automatyzacja – wyzwania biznesowe i regulacyjno-prawne. Czy operatorzy pocztowo-kurierscy i regulacje prawne nadążają za dynamicznie zmieniającym się technologicznie rynkiem i oczekiwaniami konsumentów”.

Strona konferencji: http://www.adventure.pl/rynek_pocztowy_2014_wstep.php

(za Biuro Prasowe SMB)

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne