fb linkedin Newsletter

Wsparcie dla branży CC - Kompleksowy program edukacyjny CC

SMB rozpoczyna realizację kompleksowego programu edukacyjnego dla branży contact center.

 Najbliższy rok kalendarzowy w SMB będzie obfitował w propozycje edukacyjne dla branży contact center. Znane już konkursy Telemarketer Roku i Złota Słuchawka mające na celu promocję najlepszych rynkowych praktyk, zostaną uzupełnione o dwie inicjatywy edukacyjne opracowane wspólnie z uznanymi ekspertami branży contact center i uczelnię wyższą.

Dwa różne projekty edukacyjne – dla każdego coś wartościowego

Program złożony jest z dwóch odrębnych projektów:

• rocznego studium przygotowanego dla aspirujących menedżerów zarządzających całymi jednostkami call/contact center

• cyklu jednodniowych warsztatów przygotowanych dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za jakość pracy doradców telefonicznych.

Celem obu projektów jest nauka i wymiana doświadczeń. To co je różni to zakres tematyczny, grupa docelowa i system nauki.

Studium Menedżera CC na Wydziale Zarządzania UW z dofinansowaniem!

Studium to całoroczny (dwusemestralny) kurs w formule studiów zaocznych, zakończony egzaminem i certyfikatem wydanym przez uczelnię wyższą oraz stowarzyszenie branżowe .

Program studium przygotowany został dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie jednostkami obsługi klienta i sprzedaży posługującymi się narzędziami cc.

Formułę nauki przygotowaliśmy w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenia SMB zebrane podczas realizacji badań rynku CC, konkursów branżowych i regularnej współpracy z uznanymi ekspertami. Wykorzystaliśmy także doświadczenia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w prowadzeniu projektów edukacyjnych dla konkretnych branż.

Program Studium przedstawia praktyczne aspekty zarządzania jednostkami cc na podstawie case studies i doświadczeń praktyków. Wykładowcami Studium są menedżerowie obszarów CC z dużym dorobkiem zawodowym oraz pracownicy naukowi.

Pierwszy semestr Studium rozpoczyna się w listopadzie bierzącego roku. Uczestnicy mogą skorzystać z dofinansowania nauki ze strony Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wydziału Zarządzania UW.

Akademia jakości CC – tym razem miejsc wystarczy dla wszystkich ;)

Akademia jakości to cykl jednodniowych warsztatów dla „jakościowców”: trenerów, liderów ds. jakości, kierowników ds. monitoringu. Spotkania prowadzone będą co kilka tygodni w naszej siedzibie. Udział w warsztatach potwierdzony zostanie dyplomem. W ubiegłym roku warsztaty cieszyły się tak dużą popularnością, że zastosowana została zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Nadchodzący cykl pomieści wszystkich zainteresowanych.

Przygotowując formułę spotkań wykorzystaliśmy doświadczenia z kilkuletnich prac Jury konkursu Telemarketer Roku, którego celem jest definicja i promocja najlepszych standardów obsługi i komunikacji z klientami.

Program akademii skoncentrowany jest na zarządzaniu zespołem, technikach motywacyjnych i pracy nad jakością kontaktów z klientami. Został przygotowany w oparciu o techniki szkoleniowe i motywacyjne jednostek GROM i sprawdzone techniki szkoleniowe docenione przez branżę finansową, mediową i energetyczną.

Prelegentami i prowadzącymi warsztaty będą uznani eksperci w zakresie m.in. szkolenia zespołów, budowy programów szkoleniowych, a także zarządzania jakością w call/contact center.

Gwarancja jakości programu edukacyjnego – najlepsi dzielą się wiedzą

Oba projekty edukacyjne zostały przygotowane we współpracy ze ekspertami i praktykami zarządzającymi obszarami contact center w firmach współpracujących tylko z najlepszymi. Wśród wspierających naszą inicjatywę znajdują się między innymi takie nazwiska jak:

Krzysztof Zając – Dyrektor Zarządzania Siecią Sprzedaży Telefonicznej w Orange,

Rafał Dywan – Dyrektor Departamentu Bankowości Bezpośredniej w Banku Millennium,

Łukasz Ćwik – Manager regionalny w Europie Południowej i Wschodniej w Ikea,

Prof. dr hab. Marian Górski – Kierownik Katedry Systemów Finansowych Gospodarki UW

Doc. dr Robert Pietrusiński - Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Dr. Anna Karwacka – Dyrektor Merytoryczny w Call Center Training,

Wojciech Glapa – Prezes Zarządu Arteria

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne