fb linkedin Newsletter

Letnie Spotkanie Rady ds. Marketingu Zintegrowanego

Letnie Spotkanie Rady ds. Marketingu Zintegrowanego

W czwartek, 22 czerwca 2023, odbyło się spotkanie członków Rady ds. marketingu zintegrowanego, które skupiło się na omówieniu bieżących wyzwań rynku agencji marketingowych. W trakcie dyskusji poruszono również kwestię najważniejszych barier, z którymi branża boryka się na co dzień. „Spotkania, które gromadzą doświadczonych specjalistów z różnych agencji są dla nas bardzo cenne. Umożliwiają wspólną refleksję nad wyzwaniami oraz poszukiwanie rozwiązań na rzecz rozwoju całej branży” powiedziała Anna Kalicka- Motawa, Dyrektorka ds. wydarzeń i relacji partnerskich SMB.

Jednym z kluczowych zagadnień, które podjęto podczas spotkania, była sprawa Rejection Fee, opłaty za udział w przetargach, która może znacząco podnieść efektywność i jakość otrzymywanych zgłoszeń i stanowi bufor bezpieczeństwa dla agencji podejmujących udział w przetargach. Członkowie Rady postanowili podjąć aktywne działania mające na celu promocję tej praktyki i dążenie do kultury partnerskiej współpracy między klientami i obsługujących ich agencjami

Kolejnym aspektem, który poruszono podczas spotkania, był niedobór pracowników w branży marketingowej. Rada zauważyła, że coraz trudniej jest znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, co utrudnia rozwój agencji. Dlatego też, podjęto decyzję o działaniach na rzecz współpracy z biurami karier uczelni wyższych, aby nawiązać kontakt z młodymi talentami i zapewnić im możliwość rozwoju w branży marketingowej. Ponadto, planuje się stworzenie dedykowanego działu ofert pracy i stażów na stronie SMB, co ułatwi zarówno agencjom, jak i potencjalnym pracownikom znalezienie odpowiednich możliwości zatrudnienia.

W dalszej perspektywie, członkowie Rady ustalili, że kolejne spotkanie stacjonarne odbędzie się pod koniec września. Będzie to okazja do kontynuacji dyskusji nad kluczowymi tematami dotyczącymi marketingu i podejmowania decyzji strategicznych na poziomie branżowym. Dodatkowo, zaplanowano spotkanie z Dariuszem Prosieckim z Pracodawców RP, który jest przewodniczącym Platformy Marketingowo - Mediowej, aby skonsultować w/w bariery dotyczące marketingu i poszukać możliwości współpracy. Planujemy także organizację okrągłego stołu, na którym spotkają się przedstawiciele różnych agencji marketingowych oraz klientów, aby wymienić się doświadczeniami, pomysłami i najlepszymi praktykami współpracy.

Aktywne zaangażowanie członków Rady ds. marketingu zintegrowanego w podejmowanie tych działań daje nadzieję na pozytywną zmianę na rynku marketingu. Wspólne działania mają na celu budowanie wizerunku agencji marketingowych, podnoszenie standardów i tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju całej branży. 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne