fb linkedin Newsletter

Walne Zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Walne Zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

25 maja 2023 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Spotkanie to stanowiło ważny moment w życiu Stowarzyszenia, umożliwiając członkom podejmowanie istotnych decyzji i omówienie kluczowych spraw.

W trakcie Walnego Zgromadzenia członkowie Stowarzyszenia mieli możliwość dyskusji na temat różnych kwestii związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem organizacją. Jednym z najważniejszych punktów poruszanych podczas spotkania było udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.

Po dokładnej analizie działań oraz prezentacji raportów z działalności, członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium członkom Zarządu. Ta decyzja stanowi potwierdzenie uznania dla pracy i zaangażowania Zarządu w rozwój Stowarzyszenia oraz osiąganie wyznaczonych celów.

Podczas przemówienia na Walnym Zgromadzeniu Prezes Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Magdalena Brzeska wyraziła swoją wdzięczność dla członków za wykazane zaufanie oraz wsparcie. Podkreśliła również, że otrzymane absolutorium stanowi dodatkową motywację do kontynuacji wysiłków na rzecz wzrostu Stowarzyszenia i doskonalenia jego działań.

Walne Zgromadzenie było również doskonałą okazją do omówienia innych ważnych tematów związanych z przyszłością Stowarzyszenia, takich jak plany na nadchodzący rok, strategie marketingowe oraz cele, którym stawia się Stowarzyszenie.

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB podkreśla swoje zaangażowanie w kontynuację pracy na rzecz rozwoju i promocji wszystkich kanałów marketingu wśród przedsiębiorstw w Polsce.

 

Anna Kalicka-Motawa

Dyrektorka ds. wydarzeń i relacji partnerskich

E-mail: anna.kalicka-motawa@smb.pl

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne