fb linkedin Newsletter

Telemarketer Roku

Telemarketer Roku

Nabór zgłoszeń do konkursu już od 22 lutego! dowiedz się więcej!

Telemarketer Roku to jedyny konkurs marketingu bezpośredniego doceniający ludzi obszaru contact center, którzy są jednym z najważniejszych ogniw budowania świadomości marki i długofalowych relacji z klientem. Celem konkursu jest promocja i zwiększenie prestiżu pracy w zdalnej obsłudze klienta i sprzedaży oraz identyfikacja i promocja najlepszych praktyk rynkowych w komunikacji z klientem. 

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla firmy:

 • Promocja firmy stosującej najwyższe standardy w komunikacji z klientami,
 • Pozytywny wizerunek wśród obecnych i przyszłych pracowników,
 • Świetne narzędzie HR (element rywalizacji zespołu, integracja zespołu wokół wspólnego wyzwania, wzrost motywacji pracowników, docenienie pracy konsultantów, feedback dla uczestnika),
 • Bezpłatny wstęp na Galę wręczenia nagród (dla reprezentanta firmy),
 • Udział w promocji i podnoszeniu prestiżu branży call i contact center.

Korzyści dla konsultanta

 • Obiektywna ocena warsztatu konsultanta od Jury (feedback),
 • Prestiżowy tytuł Telemarketera Roku,
 • Zawodowe wyzwanie i rywalizacja z najlepszymi,
 • Szansa na rozwój kariery,
 • Emocjonująca przygoda,
 • Wstęp na Galę,
 • Atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Telemarketer Roku ocenia zgłoszenia w 10 kategoriach i przyznaje 3 nagrody specjalne: 

 1. Obsługa klienta – rozmowy wychodzące lub przychodzące polegające na udzieleniu klientowi informacji o produkcie lub usłudze przy zachowaniu zasad profesjonalnej obsługi. Rozwiązanie sprawy musi nastąpić podczas jednej rozmowy. Do zgłoszenia wymagane są trzy rozmowy zakończone sukcesem;
 2. Sprzedaż telefoniczna – rozmowy telefoniczne (przychodzące lub wychodzące), które zakończyły się zakupem produktu/usługi lub jednoznaczną deklaracją zakupu przez klienta podczas rozmowy telefonicznej. Sprzedaż telefoniczna może składać się z jednej rozmowy lub “procesu”, który obejmuje maksymalnie trzy rozmowy.  Proces to zestawienie dwóch lub trzech rozmów jednego konsultanta z jednym klientem, w trakcie których finalnie klient zdecydował się kupić produkt / usługę. Zgłoszone rozmowy będą oceniane pod kątem formalnym (czy sprzedaż wystąpiła) oraz merytorycznym ze szczególnym uwzględnieniem technik sprzedażowych i negocjacyjnych, operowanie językiem korzyści a także nawiązywanie relacji z klientem.
 3. Helpdesk – rozmowy przychodzące lub wychodzące zakończone rozwiązaniem problemu technicznego zgłoszonego przez klienta (zewnętrznego lub wewnętrznego);
 4. Windykacja – rozmowy wychodzące lub przychodzące zakończone uzyskaniem deklaracji klienta o spłacie należności;
 5. Wideorozmowa – rozmowy przychodzące zakończone rozwiązaniem sprawy klienta, w których widoczny jest obraz wideo konsultanta;
 6. Czat sprzedażowy – rozmowa prowadzona za pośrednictwem czatu internetowego zakończona sprzedażą produktu lub usługi lub jednoznaczną deklaracją zakupową;
 7. Czat obsługowy – rozmowa prowadzona za pośrednictwem czatu internetowego, polegająca na udzieleniu klientowi informacji o produkcie lub usłudze bądź pomocy technicznej przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi;
 8. Obsługa klienta w mediach społecznościowych rozmowa prowadzona za pośrednictwem komunikatorów społecznościowych (np. Messenger, Skype, WhatsApp) o dowolnej tematyce, pokazująca specyfikę komunikacji w mediach społecznościowych;
 9. Obsługa klienta w kanale e-mail rozmowa prowadzona za pośrednictwem kanału e-mail. Rozmowa prowadzona z ogólnego adresu do kontaktu lub z imiennych adresów służbowych zakończona rozwiązaniem sprawy klienta;
 10. Customer service in English – rozmowy wychodzące lub przychodzące prowadzone w języku angielskim, polegające na udzieleniu klientowi informacji o produkcie lub usłudze przy zachowaniu zasad profesjonalnej obsługi. Rozwiązanie sprawy musi nastąpić podczas jednej rozmowy. Do zgłoszenia wymagane są trzy rozmowy zakończone sukcesem;
 11. Nagroda specjalna: Customer experience – rozmowy wychodzące lub przychodzące obrazujące proces budowania bardzo dobrej relacji między klientem a konsultantem oraz reprezentowaną przez niego firmą. Celem całego procesu ma być utworzenie długofalowej relacji oraz wzmocnienie lojalności w stosunku do marki. Do zgłoszenia wymagane są minimum dwie, maksymalnie trzy rozmowy składające się na proces obsługi tego samego klienta przez danego konsultanta.
 12. Nagroda specjalna: Rozmowa retencyjna – Rozmowy telefoniczne, których efektem jest to, że klient składający wcześniej chęć rezygnacji z produktu / usługi odstąpił od niej lub zdecydował się na inny, zaproponowany przez konsultanta produkt / usługę.
 13. Nagroda Kapituły: Efekt WOW – specjalna nagroda kapituły dla konsultanta za przeprowadzenie rozmowy, która nie poddaje się schematom i zdecydowanie jest “poza skryptem”. Jest to rozmowa nieszablonowa, w której konsultant osiąga efekt WOW który objawia się zwerbalizowanym zachwytem ze strony klienta kierującego wobec konsultanta słowa uznania. Rozmowa może być zgłoszona również w innej kategorii. 


  Jury konkursu to uznani eksperci branży, praktycy z zakresu szkoleń i monitoringu jakości, kreujący wspólnie z SMB rynek marketingu bezpośredniego w obszarze contact center.

WIĘCEJ NA stronie konkursu. Zapraszamy!

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne