fb linkedin Newsletter

Spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

28 lutego siedzibie Banku Millennium odbyło się kolejne spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Przedstawiciele rad branżowych podsumowali działania zrealizowane w 2023 r. oraz omówili aktualne założenia dot. celów na rok 2024. 

Prezeska Stowarzyszenia, Magdalena Brzeska (Axcelo) podsumowując działania Rady ds. prawa marketingu wskazała na istotną rolę SMB w bieżącym reagowaniu na projekty zmian legislacyjnych i skuteczne dotarcie stowarzyszenia do regulatorów z uwagami dot. niekorzystnych lub nielogicznych przepisów oraz brakujących rozwiązań ( np. Prawo telekomunikacyjne, organ monitorujący DSA).

Członek Zarządu, Rafał Dywan (Bank Millennnium) wskazał na bardzo ważne dla branży Contact Center działania SMB i unikalność prowadzonych przez stowarzyszenie  projektów na rynku polskim i europejskim oraz bardzo dużą reprezentację branży w inicjatywach podejmowanych przez stowarzyszenie. 

Członek Zarządu, Bartosz Brzozowski (EDC) podsumował działania Rady ds. rynku DM, wśród których podkreślił rolę prowadzonych regularnie badań branżowych dot. stosunku Polaków do drukowanych materiałów promocyjnych i wartość jaka stanowi praktyczne posługiwanie się badaniem w rozmowach z  kontrahentami. 

Członek Zarządu, Mikołaj Janicki (Product) wskazał na stała potrzebę przypominania istotności komunikacji omnichannelowej  jako najskuteczniejszego sposobu utrzymywania relacji z rynkiem. Rolę taką pełni w SMB Rada ds. marketingu zintegrowanego, która wśród swoich inicjatyw na ten rok podjęła projekt promujący sprawne łączenie wielu kanałów kontaktu. 

Uczestnicy spotkania powitali oficjalnie nowych członków SMB:  LOCKUS , WT Media, Said Murat. 
W ramach części merytorycznej uczestnicy spotkania zapoznali się  z analizą sytuacji prawnej branży (mec. Bartosz Pilc, CORE Law Grzybowski & Pilc). 

Podczas przerw toczyły się intensywne rozmowy w kuluarach, które dały możliwość odnowienia i nawiązania nowych relacji. 
Dziękujemy uczestnikom za wysoki poziom energii i zaangażowania. 
Do zobaczenia 23 kwietnia na Walnym Zgromadzeniu Członków SMB! 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne