fb linkedin Newsletter

SMB zgłosiło niezbędne korekty w zakresie projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (PKE)

W opinii Stowarzyszenia projekt PKE wymaga szeregu niezbędnych korekt w zakresie dotyczącym marketingu bezpośredniego (w szczególności art. 400 projektu PKE).  Poniżej przedstawiamy kluczowe postulaty przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji, a w załączonym dokumencie przesyłamy rozwinięcie i uzasadnienie poniższych wniosków:

 

  1. Projekt PKE bezwzględnie wymaga uzupełnienia art. 400 o przepis pozwalający przedsiębiorcom na e-mailowy kontakt marketingowy z tymi klientami, którzy nie zgłosili sprzeciwu wobec tej formy kontaktu. Taka reguła (tzw. „soft opt-in”) wynika wprost z art. 13 ust. 2 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej. Rzeczpospolita Polska opóźnia się już prawie 20 lat z wdrożeniem tego przepisu.
  2. Projekt PKE bezwzględnie wymaga poprawienia w zakresie art. 449 ust. 5 w taki sposób, aby Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej miał prawo, a nie obowiązek nakładania kar na przedsiębiorców, którzy prowadzą kontakt marketingowy bez wymaganej zgody.
  3. Art. 400 projektu PKE powinien obejmować ochroną przed niechcianym kontaktem marketingowym osoby fizyczne, a nie wszystkich abonentów i użytkowników końcowych. Wynika to wprost z art. 13 ust. 1-3 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej, więc nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia dla rozszerzania takiej ochrony na podmioty gospodarcze.
  4. W projekcie PKE należy zawrzeć prawną definicję marketingu bezpośredniego, aby pojęcie to nie podlegało dowolnej oraz lakonicznie uzasadnianej interpretacji ze strony regulatorów.

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB wyraziło gotowość do współpracy w celu wprowadzenia zaproponowanych poprawek. W naszej opinii są one istotne z punktu widzenia konsumentów oraz podmiotów działających na rynku.

W opracowaniu uwag wsparła nas Kancelaria CORE Law Grzybowski & Pilc – wieloletni członek SMB.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne