fb linkedin Newsletter

SMB dołącza do Pracodawców RP

SMB dołącza do Pracodawców RP

Drodzy Członkowie,

Z początkiem roku rozpoczęliśmy współpracę z PRACODAWCAMI RP - największą i najstarszą organizacja pracodawców w Polsce, zrzeszająca ponad 19 000 firm zatrudniających ponad 5 mln pracowników.
Działania PRACODAWCÓW RP koncentrują się na obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiach społecznych, w tym dotyczących ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy.
Wiele z inicjatyw podejmowanych przez PRACODAWCÓW RP dotyczy także członków SMB i rynku marketingu bezpośredniego, co sprawia, że razem możemy działać jeszcze skutecznej w obszarze samoregulacji rynku i wpływu na ustawodawców.

Zgodnie z założeniami porozumienia SMB będzie wspierało Pracodawców RP w obszarach promocji organizacji oraz współpracowało przy tworzeniu „Platformy Marketingowej" Pracodawców RP. Współpraca ta będzie polegała na:
• przygotowywaniu wystąpień, artykułów, materiałów merytorycznych z zakresu marketingu bezpośredniego i interaktywnego,
• wsparciu i konsultowaniu działań marketingowych Pracodawców RP.

To ważne zobowiązanie i jednocześnie doskonała możliwość dla firm członkowskich SMB do pokazania swojej ekspertyzy innym członkom tej organizacji.

Dzięki członkostwu w PRP uzyskaliśmy także ważnego partnera w działaniach mających na celu poprawę warunków prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym funkcjonowania branży marketingu. Dlatego gorąco zachęcamy do:
• opiniowania konsultowanych z PRACODAWCAMI RP projektów aktów prawnych,
• przekazywaniu inspiracji dot. tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowania opinii i inicjowania działań na rzecz ograniczenia barier stojących przed polską branżą marketingu
• udziału w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez PRACODAWCÓW RP.

Informacje o inicjatywach legislacyjnych podejmowanych przez PRACODAWCÓW RP znajdą Państwo na stronie https://www.smb.pl/dzial/news , a o szkoleniach organizowanych przez PRP - https://www.smb.pl/dzial/kalendarium . Gorąco zachęcamy do udziału w inicjatywach PRACODAWCÓW RP jako rekomendowanej organizacji zrzeszającej pracodawców.

Z poważaniem,


Magdalena Brzeska
Prezes Zarządu SMB

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne