fb linkedin Newsletter

Przychody z segmentu film i książka przegoniły prasę w wynikach Agory

Zmiana raportowania spowodowała, że po raz pierwszy przychody z innych źródeł niż prasa były wyższe.

W I kwartale 2014 r. przychody Agory wyniosły 254,0 mln zł i były o 3 mln zł niższe niż w analogicznym okresie 2013 r. Strata na poziomie EBIT wyniosła 9,6 mln zł (rok wcześniej grupa także odnotowała stratę w wysokości 0,3 mln zł). Strata netto wyniosła natomiast blisko 9 mln zł.

Na obecne wyniki grupy, według opracowań Agory, złożyły się niższe o 12,7 proc. wpływy ze sprzedaży usług reklamowych, które wyniosły 111,0 mln zł oraz wpływy ze sprzedaży wydawnictw w wysokości 33,1 mln zł (spadek o 7,0 proc.). Pierwszy kwartał przyniósł jednak wzrost frekwencji w polskich kinach, co pozytywnie przełożyło się na przychody ze sprzedaży biletów w kinach sieci Helios, które wzrosły o 17,9 proc. w stosunku do I kwartału 2013 r. i wyniosły 41,5 mln zł. W tegorocznym zestawieniu przychody segmentu film i książka były nieco wyższe od głównego dotychczas biznesu – prasy. Wynika to jednak m.in. ze zmiany sposobu rozliczania poszczególnych dywizji polegającym m.in. na wyłączeniu przychodów z poligrafii z wyniku prasy. Ostatecznie przychody segmentu film i książka wyniosły 70,9 mln zł (wzrost o 3,7 proc.), a prasy – 69,2 mln zł (spadek o 19,1 proc.). W omawianym okresie przychody innych dywizji wyniosły: reklama zewnętrzna – 31,2 mln zł (spadek o 9,8 proc.), internet – 26,7 mln zł (wzrost o 6,4 proc.), radio – 18,1 mln zł (bez zmian) i druk – 42,6 mln zł (wzrost o 22,4 proc.).

(za MMP24)

 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne