fb linkedin Newsletter

Pozytywna odpowiedź KPRM na uwagi SMB w sprawie zmian art. 172 Prawa telekomunikacyjnego

Pozytywna odpowiedź KPRM na uwagi SMB w sprawie zmian art. 172 Prawa telekomunikacyjnego

KPRM pozytywnie odpowiedziało na uwagi SMB w sprawie planowanych zmian art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. Ostatecznie, w projektowanej ustawie proponuje się, aby zgody na przesyłanie niezamówionej informacji handlowej zebrane na podstawie obecnego art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgody na marketing bezpośredni zebrane na podstawie obecnego art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne zachowały ważność, jeżeli pierwotny sposób wyrażenia zgody odpowiadać będzie warunkom określonym w ustawie – Prawo komunikacji elektronicznej.

 

„Odpowiedz KPRM jest pozytywna dla branży marketingu bezpośredniego. Potwierdza, iż:

-  nie ma potrzeby zbierania osobnych lub dodatkowych zgód marketingowych

- dotychczasowe zgody zachowują ważność.

Bardzo się cieszę, że zareagowaliśmy w odpowiednim momencie i  że przekonaliśmy KPRM do stanowiska branży – komentuje Magdalena Brzeska, Prezeska PSM SMB

 

Polskie Stowarzyszenie Marktingu SMB reaguje na wszystkie sygnały dotyczące zmian regulacji wpływających na rynek marketingu. Podczas posiedzenia Senackiej Komisji Ustawodawczej w dniu 15-11-2022 poświęconej zmianom ustawy Prawo telekomunikacyjne, stanowisko SMB prezentował  mec.Tomasz Grzybowski z CORE Law. Podkreślił, że branży zależy na ochronie praw konsumentów i że większość niechcianych telefonów wynika z działań podmiotów z założenia nieprzestrzegających prawa. Dlatego stanowione przepisy nie powinny utrudniać działalności pomiotom stosującym się do nich, ale pozwolić w sposób jednoznaczny i kategoryczny ścigać podmioty nieuczciwe. Jedynie wtedy podmioty działające w ramach prawa i dobrych praktyk będą w stanie działać w sposób konkurencyjny i uczciwy. Link do stenogramu z posiedzenia Komisji tutaj https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/przebieg,9931,1.html

Rezultatem tych działań jest m.in. pozytywna odpowiedz ze strony KPRM.

 

„Nie mieliśmy wątpliwości, że postulowane przez Stowarzyszenie podejście do praktycznego stosowania nowej wersji tego przepisu jest słuszne, bo uwzględnia cel tych przepisów, całość systemu prawnego dotyczącego marketingu opartego na danych oraz historyczny kontekst. Warto to podkreślić, ponieważ w rzeczywistości pędzących zmian prawa, stabilność jest coraz bardziej w cenie.” – komentuje mec. Bartosz Pilc, CORE Law Grzybowski & Pilc, członek SMB

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią odpowiedzi: https://smb.pl/news/niekorzystne-zmiany-art-172-ustawy--prawo-telekomunikacyjne 

oraz do współpracy w ramach Rady ds. legislacji i prawa marketingu 

 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne