fb linkedin Newsletter

On Board PR z nowymi dyrektorami

Agnieszka Dziedzic została nowym dyrektorem zarządzającym agencji, nowe funkcje objęli również Anna Rybałtowska-Gańko i Michał Nowak.

Nowym dyrektorem zarządzającym agencji On Board PR została Agnieszka Dziedzic. Anna Rybałtowska-Gańko objęła stanowisko dyrektora działu Finance and Real Estate, a Michał Nowak kierować będzie pionem Power, Gas & Industry.

Agnieszka Dziedzic objęła nowo utworzone stanowisko dyrektora zarządzającego On Board PR. W agencji jest odpowiedzialna za całościową strategię rozwoju firmy, ?w tym realizację celu "objęcia pozycji jednej z trzech największych firm PR w Polsce".

Ma blisko 20-letnie doświadczenie w komunikacji i PR zdobyte podczas kierowania polskim oddziałem Hill & Knowlton, ?który powstał z założonej wcześniej polskiej firmy PR. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym i zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Była wykładowcą public relations w London School of PR i na Uniwersytecie Ekonomicznym ?w Krakowie. Przed rozpoczęciem kariery w public relations pracowała jako dziennikarz. Była związana m.in. z PAP. Współpracowała z dziennikarzami amerykańskimi obsługującymi wydarzenia w Polsce: "The Los Angeles Times” ?i "The Washington Post”.

Z kolei Anna Rybałtowska-Gańko kierować będzie w agencji działem Finance and Real Estate. Swoje 18-letnie doświadczenie w obszarze PR korporacyjnego budowała, pracując w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, m.in. w Deutsche Bank Polska i ING Nationale-Nederlanden. Przed dołączeniem do On Board PR pracowała w spółkach Nordea L&P - funduszu emerytalnym i towarzystwie ubezpieczeń na życie. Wcześniej w Glaubicz Garwolińska Consultants wspierała klientów agencji w budowaniu strategii komunikacji korporacyjnej, doradztwie kryzysowym i relacjach ze społecznościami lokalnymi. Ma doświadczenie ?w public affairs i lobbingu.

Jako dyrektor pionu Power, Gas & Industry do zespołu On Board PR dołączył także Michał Nowak. W ostatnim czasie prowadził własny butik consultingowy Okaeri PR. Wcześniej jako head zarządzał zespołem agencji Astoria Avenue PR, gdzie prowadził działania dla klientów m.in. z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego i finansowego. Jako senior manager w Glaubicz Garwolińska Consultants koordynował projekty dla klientów z branży odnawialnych źródeł energii, przemysłowej oraz nowych technologii.

(za MMP24)

 

 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne