fb linkedin Newsletter

Już za tydzień konferencja Ochrona Danych Osobowych w Marketingu ? Nowe zjawiska i wyzwania

Zostało jeszcze tylko 7 dni do konferencji Ochrona Danych Osobowych w Marketingu – Nowe zjawiska i wyzwania organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB we współpracy z członkiem Stowarzyszenia – Wydawnictwem Wiedza i Praktyka. Konferencja odbędzie się 30 września 2015 r. w  siedzibie SMB (Warszawa, Czerska 8/10).

     Jeżeli jesteś ABI, ADO, Prezesem lub członkiem zarządu, przedsiębiorcą, prawnikiem, dyrektorem lub menedżerem e-Commerce, e-Biznesu, e-Handlu, e-Usług, dyrektorem lub menedżerem sprzedaży, odpowiadasz za Rozwój Biznesu albo Nowe Technologie, Marketing Online lub Wsparcie Sprzedaży, zajmujesz się e-marketingiem lub e-Commerce, to ta konferencja jest dla Ciebie!

Wśród grona prelegentów i panelistów znajdują się m.in.:

Dr Arwid Mednis (Kancelaria Wierzbowski Eversheds) - specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i partnerstwie publiczno-prywatnym. Reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu. Jest członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Autor licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego.

Maciej Byczkowski (Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji) - Prezes Zarządu ENSI, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (od 2007r.). Brał udział w pracach sejmowych nad dwiema nowelizacjami ustawy o ochronie danych osobowych (u.o.d.o.). Uczestniczył pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowywaniem nowych projektów wykonawczych do u.o.d.o. w zakresie wykonywania zadań ABI.

Piotr Drobek (GIODO) - Od 2007 r. jest zastępcą dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO. Jest polskim przedstawicielem w różnych organach nadzorujących przetwarzanie danych osobowych w systemach wymiany informacji w Unii Europejskiej, w tym we Wspólnym Organie Nadzorczym Europolu. Był ekspertem Rady Europy i Komisji Europejskiej w ramach projektów dotyczących ochrony danych osobowych m.in. na Ukrainie, jak również był wykładowcą na seminariach organizowanych przez KE w państwach bałkańskich.

Michał Kaczorowski (Google) - radca prawnym w Dziale Prawnym Google, odpowiedzialnym za obszar Europy Środkowo-Wschodniej. Jest również członkiem zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz prawie nowych technologii. Przed dołączeniem do Google był radcą prawnym w Acxiom, gdzie pełnił również funkcję ABI.

Dr Grzegorz Sibiga (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy) -  Doradca Adwokat. Pracownik naukowy w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie.

Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy) – adwokat. Specjalizuje się w problematyce prawnej IT, TMT oraz prawie reklamy. Jego zainteresowania skupiają się także wokół prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej. Jest autorem lub współautorem publikacji naukowych z tego zakresu.

Szczegółowe informacje oraz zapisy dostępne są na stronie:

www.konferencjaodo.wip.pl

Koszt udziału w konferencji to 249 zł netto. Członków SMB prosimy o kontakt z Katarzyną Chylak (katarzyna.chylak@smb.pl) w celu uzyskania specjalnej oferty – 99 zł netto.

(Biuro SMB)

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne