fb linkedin Newsletter

Badanie rynku out-sourcing CC

Badanie rynku out-sourcing CC

Kolejne badanie dostawców usług contact center

Już po raz kolejny rozpoczynamy kompleksowe badanie polskiej branży dostawców usług cc. Projekt, prowadzony cyklicznie od 2014 roku, jest jedyną tak szczegółową analizą branżową.

NOWE INFORMACJE, NOWE TRENDY

W bieżącej edycji badania, dzięki zastosowaniu nowych modeli analitycznych, opracowane zostaną dodatkowe wnioski na temat rynku. W badaniu zostaną ujęte specyficzne bieżące trendy, jak robotyzacja (BOT-y, ile realnie wykonują transakcji/kontaktów), social media (np. profil konsultanta, jaka baza wiedzy?), automatyzacja procesów (np. skala, obszary), jakie narzędzia/techniki zarządcze są dzisiaj skuteczne (np. który ze sposobów wynagradzania zapewnia najwyższą produktywność?). Nowością w tej edycji będzie dodatkowy produkt: panel analityczny, zapewniający odbiory wielowymiarowe zestawienia danych, typu pivot

CELE BADANIA

Podstawowym celem badania jest aktualizacja wiedzy na temat rynku outsourcing cc w Polsce - zebranie danych o dostawcach, zakresie usług, które realizują i specjalizacji, modeli działania, wykorzystywanych narzędzi, a także trendów w zakresie współpracy między dostawcami i klientami zlecającymi kampanie do realizacji.

Istotnym celem całego projektu jest również promocja branży i rzetelnych dostawców, którzy działają na rynku. Na bazie wyników i wniosków z badania zaplanowane są systematyczne działania wspierające budowanie wizerunku branży jako oferującej profesjonalne usługi, zapewniające zwiększenie wartości procesów realizowanych na rzecz klientów zlecających. 

ZASIĘG BADANIA

Do badania zapraszamy  wszystkie firmy świadczące usługi cc na zlecenie,  z grona których wszyscy rzetelni dostawcy zasilają badanie danymi na temat prowadzonej przez nich działalności. W ubiegłych latach wnioski na temat branży zostały opracowane na podstawie informacji od ponad 50% rynku cc (wg liczby stanowisk, którymi dysponuje cała branża).

KORZYŚCI Z BADANIA

Dla rzetelnych dostawców usług cc udział w projekcie pozwala zaktualizować wiedzę o rynku, na którym działają, ale także przeprowadzić benchmark własnego modelu działania w odniesieniu do statystyk i trendów całej branży.

Interesariusze zewnętrzni z kolei (głównie klienci zlecający projekty, inwestorzy, dostawcy rozwiązań dla cc) uzyskują wartościowy przegląd rynku i usług, które oferuje.

PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA

Poszerzamy kompetencje analityczne, biznesowe i sprawność operacyjną! Do realizacji badania  SMB zaprosiło partnera merytorycznego firmę CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo, która wspiera również inne projekty SMB.

Osoby zainteresowane projektem, w szczególności przedstawiciele dostawców usług cc chcących wziąć udział w badaniu, zachęcamy do kontaktu:

Marcin Sosnowski, Dyrektor obszaru contact center

+48 692 174 347, marcin.sosnowski@smb.pl

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne