fb linkedin Newsletter

Badanie DM - Zestawienie opinii marketerów z preferencjami konsumentów

Badanie DM - Zestawienie opinii marketerów z preferencjami konsumentów

Celem badania było poznanie opinii pracowników marketingu na temat papierowych materiałów promocyjnych (Direct Mail) na tle opinii na temat innych form komunikacji marketingowej.

Przypominając Direct Mail to wszelkie materiały marketingowe, reklamowe i promocyjne (np. ulotki, katalogi, gazetki, przesyłki i kartki pocztowe, próbki towarów) dostarczane fizycznie do odbiorcy, zarówno w formie dystrybucji adresowej jak i bezadresowej.

 

Badanie zostało wykonane metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na próbie N=200 osób pracujących w działach marketingu firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników.

 

Przeprowadzone badania pokazują znaczną różnicę w postrzeganiu poszczególnych kanałów komunikacji reklamowej pomiędzy konsumentami i marketerami. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski:

  • Media społecznościowe, media tradycyjne oraz strony www to kanały najsilniej w oczach marketingowców angażujące odbiorców.
  • Tymczasem sami konsumenci za kanały najbardziej ich angażujące wskazali spoty reklamowe przed seansem w kinie oraz direct mail (czyli ulotki i gazetki reklamowe oraz listy z zwartością reklamową)
  • Według badanych pracowników marketingu konsumenci za najbardziej wiarygodną uznają reklamę na stronach www. W mediach tradycyjnych (telewizja, prasa i radio) oraz reklamę w mediach społecznościowych.
  • Tymczasem konsumenci uznają za wiarygodne treści otrzymywane w kanale direct mail (czyli ulotki i gazetki reklamowe oraz listy z zwartością reklamową) oraz reklamy w sklepach i placówkach usługowych.
  • Głównym powodem niewykorzystywania kanału direct mail w komunikacji jest przekonanie o nieskuteczności oraz niedopasowaniu tych form marketingu do oferowanego produktu.
  • Według marketerów najbardziej lubianymi przez konsumentów kanałami komunikacji marketingowej są reklamy w mediach społecznościowych, media tradycyjne (telewizja, prasa i radio) i reklamy na stronach www.
  • Badani konsumenci wskazują, że lubianymi kanałami komunikacji reklamowej, w których chcieliby otrzymywać reklamę są Direct Mail, media tradycyjne (telewizja, prasa i radio) oraz reklamy w sklepach i placówkach usługowych

O badaniu:

Badanie zrealizowała firma ARC Rynek i Opinia na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB na przełomie września i października 2020 r. Badanie zostało wykonane metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na  próbie N=200 osób pracujących w działach marketingu firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników.

POBIERZ BADANIE

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne