fb linkedin Newsletter

Acxiom zmienia świat marketingu wprowadzając Audience Operating System (AOS)

Jedyna w swoim rodzaju platforma bazująca na chmurze, daje marketerom dostęp do najlepszych danych i wiedzy o konsumentach, dostarczając prawdziwy marketing 1:1 w odpowiedniej skali, rewolucjonizując doświadczenia konsumentów.

Acxiom® (Nasdaq: ACXM), przedsiębiorstwo zajmujące się danymi, analizami i oprogramowaniem w modelu usługowym (SaaS) zaprezentowało nową drogę dla marketerów, agencji i wydawców, na definiowanie, zarządzanie i dotarcie do najlepszych grup docelowych (widowni) w kanałach online i offline. Acxiom Audience Operating System™ (AOS) jest unikatowy, ponieważ umożliwia marketerom połączenie wszystkich typów tradycyjnie rozłączonych danych oraz – po raz pierwszy – stworzenie prawdziwie indywidualnego obrazu konsumenta.

AOS sięga do najlepszych danych by pomóc marketerom bardziej jasno zrozumied ich widownię oraz lepiej przewidywad, jaki komunikat może do nich skutecznie dotrzed.

To stwarza środowisko do bardziej efektywnych kampanii, a co za tym idzie, bardziej zadowolonych klientów.

„Konsumenci są nieustannie bombardowani przez niedopasowaną reklamę. To nie jest wynik tego, że marketerzy mają za mało danych. To raczej dlatego, że marketerzy toną w danych – które są niepołączone i skumulowane w silosach” powiedział Scott Howe, CEO i Prezes Acxiom. „Dziś, po raz pierwszy w historii, poprzez Acxiom AOS oraz autoryzowane przez AOS aplikacje partnerskie, marketerzy mogą w pełni wykorzystad potencjał wszystkich rodzajów danych – własnych, transakcyjnych, online, społecznościowych, mobile oraz innych danych o odbiorcach – by dostarczyd lepiej dopasowaną i wartościową komunikację do swoich klientów i prospektów. Misją Acxiom jest skooczenie z marnowaniem pieniędzy na reklamę oraz drastyczne zmniejszenie szumu informacyjnego, a AOS jest właśnie odpowiedzią.”

AOS składa się z trzech kluczowych warstw, które umożliwiają marketing 1:1 w odpowiedniej skali:

  • Warstwa danych – pozwala marketerom na wirtualny dostęp i ujednolicenie dowolnych i wartościowych danych – ustrukturyzowanych, nieustrukturyzowanych, 1st party, CRM, 3rd party, danych Acxiom – czyniąc te najbardziej wartościowe marketingowo dane dostępnymi w jednym miejscu, za jednym kliknięciem.
  • Warstwa Audience Operations – umożliwia czyszczenie, łączenie i dopasowanie do kontekstu, danych, w celu zapewnienia właściwej i praktycznej wiedzy na temat rzeczywistych ludzi – wiedzy, która może byd wykorzystana do planowania komunikacji w poszczególnych kanałach i do zakupu mediów.
  • Warstwa aplikacji – rosnąca lista certyfikowanych partnerów/deweloperów, którzy kreują innowacyjne aplikacje, autoryzowane przez AOS, by sprostad wyrafinowanym potrzebom marketingowym. Dzięki swojej elastyczności, AOS sprawia, że możliwe jest stworzenie wirtualnie każdej aplikacji, którą marketer może sobie wymarzyd.

“ Prawdziwym objawem wyrafinowania jest prostota, a jej brak był realną przeszkodą w udostępnianiu Big Data celem dostarczania znaczących wartości”, powiedział Phil Mui, Chief Product and Engineering Officer w Acxiom. „To kooczy się dziś wraz z pojawieniem się AOS, platformy, która pozwala na pobranie danych z różnych źródeł i wykorzystanie ich do targetowania widowni poprzez intuicyjny, prosty interface. Co ważne, AOS działa w całkowitej zgodzie z polityką prywatności, przestrzegając zapisów gwarantowanych konsumentom przez nas, reklamodawcom, wydawcom oraz innych uczestnikom ekosystemu. Zaprojektowaliśmy rozwiązanie, które od nowa tworzy logikę maszyn i wymowę algorytmów, które są tak łatwe w użyciu, że każdy może wykorzystad je do szybkiego czerpania wiedzy. Celowo odrzuciliśmy zamknięte, wertykalne rozwiązanie na rzecz bezpiecznego, z otwartym API, systemu, który pozwoli certyfikowanym partnerom rozwijad innowację z nami oraz kapitalizowad wiedzę i energię ekosystemu.”

AOS udostępniony jest z zestawem podstawowych aplikacji zbudowanych przez Acxiom, jednocześnie dostosowanych by dostarczad natychmiastową korzyśd dla marketerów. Potężne, aczkolwiek łatwe w użyciu narzędzia zawierają:

  • - Acxiom Audience Architect –“one-stop shop” do pozyskania, wzbogacenia i dotarcia do widowni
  • Acxiom Cross-Channel Planner – narzędzie do “gromadzenia” widowni i planowania mediów – jedno narzędzie do planowania wszystkich kanałów
  • Campaign Optimizer – rekomendacje “następnej najlepszej oferty” oraz silnik optymalizacyjny, który analityką zastępuje dotychczasowe “zgadywanie” w marketingu
  • Acxiom AOS Analytics - Bogactwo Big Data w prostej postaci—włączając kampanie, widownię i kanały
  • Acxiom Technical Tools – głęboko zintegrowane narzędzie, zawierające SmartLink Manager (linki cross channel i QR kody) oraz AbiliTag Manager (tagowanie stron internetowych).

Poza podstawowymi aplikacjami, AOS umożliwia zaufanym partnerom w wysoce bezpiecznym środowisku na budowę nowych wartości na bazie AOS. Obecnie firmy takie jak Adometry, AdSlot, Aditive, CrowdTwist, IDInteract, Integrate, Martini Media oraz MediaMath wprowadzają aplikacje “AOS – approved”, a lista zaufanych partnerów i aplikacji będzie się rozwijała znacząco w czasie, w celu stworzenia wszechstronnego ekosystemu wokół AOS.

„Cel AOS - stworzenie interoperacyjności i wydajności dla marketerów zajmujących się onlinem – jest w pełni po linii z celami Media Math, które dotyczą maksymalizacji efektywności marketingowej poprzez otwartą platformę technologiczną,” powiedział Joe Zawadzki, CEO MediaMath. „Nasze partnerstwo pozwala marketerom na praktyczne wykorzystanie nowego AOS do tworzenia segmentów grup docelowych widowni a następnie na docieranie do tej widowni poprzez ekosystem MediaMath, osiągając prawdziwie wielokanałowe cele kampanii, w prosty sposób.”

Poprzez stworzenie platformy bazującej na chmurze oraz rozszerzając jej zasoby poprzez zaufanych partnerów i ich rozwiązania, AOS jest stworzony do odpowiedzi na największe wyzwania dzisiejszego świata marketingu, teraz i w przyszłości. Wprost pod palce marketerów trafiają najlepsze dane, wiedza o grupach docelowych, oraz aplikacje, które pozwolą przyspieszyd planowanie i dostarczanie wyników kampanii, jak nigdy dotąd.

Po więcej informacji o AOS zapraszamy na stronę http://aos.acxiom.com/

(za Acxiom Polska)

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne