Statut

reguluje zasady, zakres i sposób działalności Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB, którego celem jest promowanie i współtworzenie odpowiednich warunków ramowych dla innowacyjności i akceptacji społecznej marketingu bezpośredniego jako pożądanej formy komunikacji w życiu gospodarczym. Zaakceptowanie Statutu stanowi jeden z głównych warunków członkostwa w SMB

Plik do pobrania

Przeczytaj także

Nasi partnerzy

  • PIAP
  • Publicity
  • ecth logo