SMB z UODO

Generalny Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, podpisały dnia 28 stycznia 2008 roku w Warszawie porozumienie o wspólnym działaniu na rzecz poprawy poziomu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w działalności marketingowej oraz stosowaniu Kodeksu Dobrych Praktyk. Walne Zgromadzenie Członkow SMB dnia 3 kwietnia 2008 roku uchwaliło przyjęcie do obowiązkowych dokumentów SMB - Kodeks Dobrych Praktyk.


   

Kwestie związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych reguluje ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku (z późniejszymi zmianami), która weszła w życie 24 maja 2018 roku. Na mocy tej ustawy został powołany Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Pliki do pobrania

Przeczytaj także

Nasi partnerzy

  • PIAP
  • Publicity
  • ecth logo