Aktualności

2012-02-15
Dzisiaj przedstawimy Wam, jak pracuje jury konkursu na Telemarketera Roku:

Z roku na roku napływa coraz więcej zgłoszeń do konkursu. W III edycji mieliśmy 122 kandydatur w 5 kategoriach. Ocena zgłoszonych telemarketerów to wielkie wyzwanie dla jury. W tym roku spodziewamy się ok. 150 zgłoszeń, co oznacza przesłuchanie przez jury 450 nagranych rozmów (w pierwszym etapie jury konkursu złożone z trenerów -praktyków call center, ocenia na podstawie arkuszy ocen nadesłane przez firmy anonimowe nagrania rozmów w poszczególnych kategoriach).

Już rok temu powstała specjalna aplikacja online dla członków jury usprawniająca ich pracę. Oto, jak opisuje ją przewodniczący jury, Rafał Brożyna:

„Zadaniem aplikacji jest wsparcie jury w raportowaniu wyników odsłuchów rozmów w poszczególnych kategoriach. Każdy członek jury ma swoje indywidualne kody i hasła dostępowe, na poziomie których loguje się do aplikacji. Po zalogowaniu się do aplikacji wybiera ze specjalnej zakładki „kategorię konkursu”, którą będzie w danym momencie odsłuchiwał.

Każdy uczestnik konkursu odsłuchiwany jest przez dwóch członków jury, który w danej kategorii ma już przyporządkowane osoby, które ma odsłuchać. Każdy członek jury odsłuchuje tylko te osoby, które ma przyporządkowane przez przewodniczącego jury w aplikacji i tylko takie osoby może ocenić/punktować w aplikacji.

Jury odsłuchuje rozmowy wg specjalnie przygotowanej karty odsłuch, która została zaimplementowana do systemu. Po odsłuchaniu wszystkich osób w danej kategorii przygotowywany jest raport z odsłuchów, który mówi, ile punktów zdobyła każda odsłuchiwana osoba. Raport zbiorczy jest generowany przez przewodniczącego i z tego raportu wyłania się listą osób, które uzyskały największą liczbę punktów przyznaną przez jury. Pięć najlepszych osób z każdej kategorii zapraszanych jest na II etap konkursu.

Dodatkowo aplikacja pozwala przewodniczącemu na bieżąco monitorować przebieg prac jury. Generowane są specjalne raporty mówiące, ile z łącznej liczby kart do odsłuchów wypełnił już dany członek jury i ile mu jeszcze pozostało do wypełnienia z łącznej puli przyznanych mu rozmów”.

Obecnie prowadzone są pracę nad zwiększeniem zaawansowania aplikacji pod względem funkcjonalności i generowania raportów.

(za Grupa Call Center SMB)

Plik do pobrania

Przeczytaj także

Nasi partnerzy

  • PIAP
  • Publicity
  • ecth logo