Badania SMB

Badanie branży outsourcing call/contact center jest realizowane cyklicznie od 2014 roku. Analiza branży to wyjątkowe przedsięwzięcie pogłębiające wiedzę o naszym rynku, trendach na nim panujących oraz bolączkach i potrzebach rozwojowych. Raport opracowywany jest zgodnie z najwyższymi standardami zachowania poufności oraz rzetelności, dając gwarancje bezpieczeństwa firmom biorącym udział w badaniu oraz wartości merytorycznej odbiorcom raportu.

Celem badania jest pozyskanie i aktualizacja wiedzy o firmach funkcjonujących na rynku, trendach branżowych oraz skali, zaś od edycji 2017 dodatkowo ujęciem danych w podziale na regiony Polski.

Badanie służy także promocji rzetelnych dostawców usług cc działających w naszym kraju. 

W 2017 roku planujemy rozszerzenie badań także o in-housową część rynku call/contact center dostępną w osobnym raporcie w II półroczu.

Na zakończenie każdej edycji badania, opracowywane są raporty zawierające zebrane dane, analizy, wnioski oraz komentarze ekspertów dot. zaobserwowanych zjawisk i tendencji.

Finalnie dostępne są 3 produkty końcowe:

  • raport ogólny - dostępny publicznie na stronie internetowej SMB, zawierający analizę podstawowych informacji na temat rynku;
  • raport szczegółowy - dostępny dla uczestników badania oraz zainteresowanych firm, zawierający poza danymi z raportu ogólnego również szczegółowe dane z każdego modułu badania;
  • raport benchmarkingowy – dostępny wyłącznie firmom, które wezmą udział w badaniu, zawierający analizę porównawczą wyników danej firmy biorącej udział w badaniu z wynikami całego rynku.

Zapraszamy do pobrania raportu ogólnego z poszczególnych edycji badania (formularz zamówienia poniżej).

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu mailowego: mateusz.karzel@smb.pl

 

Raporty SMB z badania branży outsourcing call contact center

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB („SMB”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, jako administratora danych w celu dostarczenia raportu. W związku z pobraniem raportu, SMB może kontaktować się z Państwem, aby na przykład uzyskać opinię na jego temat, zebrać uwagi lub sugestie na przyszłość. O ile wyrażą Państwo zgodę klikając w okienko poniżej formularza, SMB będzie mogło również kontaktować z Państwem dla celów marketingowych i reklamowych.
Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że udzielą Państwo zgody lub gdy będzie to zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a zgoda w każdej chwili może zostać przez Państwa odwołana.

Jednocześnie zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Aby potwierdzić chęć otrzymywania najnowszych informacji z branży należy potwierdzić proces subskrypcji w treści maila, który zostanie wysłany na podany przez Państwa adres e-mail.

Raport z badania branży outsourcing cc - edycja 2014
Raport z badania branży outsourcing cc - edycja 2015
Raport z badania branży outsourcing cc - edycja 2016
Newsletter SMB
Strona SMB
Informacja od znajomego, współpracownika
Inne (jakie?)

 


 

 

 

 

 

  

 

CENA ZA RAPORT: 1000 zł netto,  DLA CZŁONKÓW SMB 50% rabatu  

 

DRAFT RAPORTU: PBMZ w TGI pobierz plik - dół strony

 

BADANIE OBEJMUJE:

  • 25.000 respondentów rocznie, 2500 miesięcznie
  • 300 kategorii w tym ponad 3500 marek,
  • 7 kanałów: przesyłki adresowe i bezadresowe, SMS-y i telefony reklamowe, infolinie i BOK, programy lojalnościowe, e-miale reklamowe, zakupy internetowe vs. tradycyjne
  • wywiady terenowe: CAPI, PAPI, odbiór ankiety + wywiad CAPI do modułu młodzież (15-24lata)

Efektem pięcioletniej współpracy Millward Brown oraz SMB jest stały monitoring kanałów komunikacji Marketingu Zintegrowanego realizowany w ramach badania TGI.

TGI od ponad 15 lat pozostaje rynkowym standardem pomiaru konsumpcji dóbr, usług i mediów oraz stylów życia w Polsce. Wyniki badania umożliwiają opisy grup celowych konsumentów ponad 3500 marek w przeszło 300 kategoriach produktowych, stanowią też podstawowe narzędzie do planowania mediów.

 

 Dostępny raport za 2013 rok, więcej informacji w Biurze SMB

 

 Dostępny raport za 2012 rok, więcej informacji w Biurze SMB 

 

 Dostępny raport za 2011 rok, więcej informacji w Biurze SMB

 

 Pierwszy rok za nami! W badaniu PBMZ stale monitorowane jest dotarcie przekazów reklamowych adresowanych kanałami marketingu zintegrowanego do polskich konsumentów, odbiór komunikacji przekazywanej tą drogą jak i adekwatność wykorzystania danego kanału dla celów komunikacji wybranych kategorii produktów czy usług. Na potrzeby analiz wyliczono także wskaźniki medialne, odpowiadające charakterowi danego kanału komunikacji. Więcej>>>

 Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego i MillwardBrown SMG/KRC opracowały pierwszy polski standard pomiaru kanałów Marketingu Zintegrowanego. Po raz pierwszy został on zastosowany przy realizacji Polskiego Badania Marketingu Zintegrowanego Więcej >>>

 


 

 

Najnowszy Raport eHandel Polska 2012 jest pracą zbiorową autorów: dr Grzegorz Chodak (Politechnika Wrocławska), Piotr Jarosz (Dotcom River), Janusz Kunkowski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Michał Polasik (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), Paweł Tkaczyk (Midea), Piotr Wrzalik (Contium). Partnerem merytorycznym opracowania jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB.

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

RAPORT rynek e-commerce wg SMB

 

RAPORT rynek e-commerce wg SMB

     

 

WYNIKI BADANIA do pobrania - dół strony

 

* Raporty podsumowujące stan branży e-commerce w Polsce, przygotwała Grupa robocza e-commerce Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB.

 

Pliki do pobrania

Przeczytaj także

Nasi partnerzy

  • PIAP
  • Publicity
  • ecth logo